Publicatie Zaans Groen

Heruitgave met uitgebreide inleiding door Annemieke Woudt van het clandestiene oorlogstijdschrift Zaans Groen (1944-1945)

‘(…) een boeiend, soms ontroerend beeld van de gedachten en gevoelens, die in een aantal Zaanse jongeren leefden in die laatste oorlogsmaanden; (…) ‘hoe koud en kil was die winter, maar ondanks de wanhoop was er de stille hoop dat het ooit weer lente zou zijn, met een nieuw geluid en prille knoppen aan de bomen: Zaans groen ….’
(Piet Calis)

Klaas Woudt (Koog aan de Zaan 1923 – Zaandam 2012) was een bekende Zaanse uitgever, boekdrukker en publicist. Hij stond aan de wieg van de Encyclopedie van de Zaanstreek en gaf lezingen over de streektaal. Hij zat in de redactieraad van het tijdschrift Podium en was de eerste uitgever van Jan Wolkers; in 1961 gaf hij zijn debuut uit, de verhalenbundel Serpentina’s petticoat. In 1984 kreeg hij de Cultuurprijs van de gemeente Zaanstad.

Minder bekend is dat hij samen met zijn zus Mart en een aantal Zaanse jongeren tijdens de hongerwinter van 1944 een “litterair-cultureel maandblad” oprichtte: Zaans Groen. Vier tijdschriftjes vol gedichten, proza, essays en beschouwingen, rijk geïllustreerd met litho’s en tekeningen. 

Toen Anita Gundlach, artistiek leider van de salon, over het tijdschrift hoorde, werd zij direct gegrepen door de bijzondere onstaansgeschiedenis. Ook de troostende werking die van het tijdschrift uitging, – sprak haar zeer aan. De discussie over de kracht
(en functie) van kunst en cultuur is ook in deze tijd nog actueel.

‘We wilden een element van
schoonheid en menselijkheid
handhaven in taal’
Klaas Woudt

Samen met Annemieke Woudt, dochter van Klaas, besprak zij de mogelijkheid van een heruitgave, inclusief een inleiding waarin de ontstaansgeschiedenis in een cultureel-historische context wordt geplaatst aan de hand van de memoires van Klaas Woudt, haar vader. Uitgeverij Noord-Holland deelde hun enthousiasme……

Het boek is voor €19,95 te koop.

Vul onderstaand formulier in om het boek over Zaans Groen te bestellen:

Broedplaats voor talent
Aan het tijdschrift werkten in totaal dertig schrijvers en tien illustratoren mee, een groep die uiteindelijk vrij willekeurig tot stand kwam, al deelden ze wel kunstzinnige culturele aspiraties. 
Zaans Groen bleek een broedplaats van talloze ‘jonge debutanten’ die na de oorlog een prominente plaats in de wereld van de politiek, journalistiek en beeldende kunst zouden innemen, onder wie fractievoorzitter van de CPN Marcus Bakker, beeldhouwer, tekenaar en graficus Ru van Rossem, organist en componist Piet Kee, architect (onder meer van de Zaanse Schans) Jaap Schipper, journalist Ton Oosterhuis, docent Nederlands Siem Sjollema, cabaretier en recensent Ber Hulsing en kunstschilder en beeldhouwer Maarten Mooij.
Zaans Groen bleek uiteindelijk ook een vooruitwijzing naar het ontluikende talent dat velen in zich droegen.

Het clandestiene Zaanse tijdschrift verscheen in de periode 1944-1945, tussen hongerwinter en bevrijding, slechts vier keer. Toch kreeg het tijdschrift, tot grote verbazing van de medewerkers, in de naoorlogse jaren door literair Nederland een belangrijke plek toebedeeld als één van de belangrijkste oorlogstijdschriften. Hoogleraar neerlandistiek Piet Calis wijdde in zijn proefschrift Het ondergronds verwachten (1989) maar liefst 45 bladzijden aan Zaans Groen

 

Auteur
Annemieke Woudt is de oudste dochter van Klaas Woudt en Mieke Fris. Net als haar vader en tante zat zij op het Zaanlands Lyceum in Zaandam. Sinds 2008 is zij werkzaam als docent Nederlands als tweede taal (NT2) en traint zij anderstaligen voor het inburgeringsexamen en de staatsexamens NT2. In 2014 begon zij haar eigen bedrijf Taal aan de Zaan. Zij is gespecialiseerd in het verwerven van de taal middels verhalen. Vanaf 1978 werkte ze als corrector, redacteur, vertaler en auteur van educatieve uitgaven. Ze schreef diverse kinderboeken. Momenteel is zij bezig aan een serie leesboekjes voor volwassenen die Nederlands leren.