13 december 2020: Martin Rep en Rob Hendriks

UITVERKOCHT

Reserveer kaarten door te klikken op deze link.

In november 2020 verschijnen bij Uitgeverij Oevers twee boeken waarin Zaans erfgoed centraal staat, maar die iedere Nederlander zullen aanspreken: De Meidoornstraat – Opgroeien tussen kerk en communisten tijdens de wederopbouw, jeugdherinneringen van Martin Rep en De Zaanse Pophistorie –1960-2020-, het levenswerk van Rob Hendriks. 

Presentator Hans Kuyper ontvangt beide auteurs en praat uitgebreid met hen. Pianist Guus Westdorp en zanger Bas Grevelink zorgen voor de muzikale omlijsting en natuurlijk zijn er meer (muzikale) verrassingen….

Opgroeien tijdens de wederopbouw
De Mei­doorn­straat is niet alleen de geschiede­nis van een wijk in Zaandam ten tijde van de wederop­bouw, maar is eigenlijk een portret van heel Ned­er­land in deze naoor­logse peri­ode. Het gaat over het samen­leven van katholieken en com­mu­nis­ten, van protes­tanten en social­is­ten in een peri­ode dat ons land nog volop verzuild was. 

Uitgeverij Oevers: Martin Rep vertelt het ver­haal vanuit zijn per­soon­lijk per­spec­tief: hoe zijn vader een sigaren­winkeltje opende in de voorkamer van zijn huur­won­ing, hoe hij zelf probeerde te ontsnap­pen aan het gere­formeerde milieu en hoe hij de over­gang beleefde van de benauwde jaren vijftig naar de swin­gende jaren zes­tig. We maken ken­nis met de melk­boer die elke dag met zijn kar door de straten trok en met de groen­te­boer, die piano bleef spe­len ter­wijl de klanten in de winkel ston­den te wachten.’ 

Van Margriet Eshuijs tot WIES!
De Zaanse popmuziek is onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse pophistorie. Denk maar aan namen als De Dijk, Lucifer, Margriet EshuijsDizzy Man’s BandRoberto Jacketti & The Scooters, Reniet Vrieze, Ruben HoekeDe KiftThe Ex en George Baker.
Popkenner Rob Hendriks schrijft al jarenlang over Zaanse popmuziek, op zijn site zaansepophistorie.nl en voor het Noordhollands Dagblad. Nu is er eindelijk een boek, een rijk geïllustreerd naslagwerk, een totaalbeeld van zestig jaar muziek, waar als een rode draad het bloeiende ‘Zaanse muziekleven van alledag’ doorheen loopt: muziekscholen, jongerencentra en buurthuizen bleken vruchtbare grond voor talent.

Na afloop is er gelegenheid deze (en meer) boeken te kopen en Martin Rep en Rob Hendriks te ontmoeten

Mens durf te lezen!

Zaantheater Zaandam  
Zondag 13 december 2020                               
Albert Heijnzaal 16u00 – 17u30